SZMER AUST1NA-FLINTA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


SZMER AUST1NA-FLINTA

szmer słyszalny w okolic)' koniuszka serca o charakterze turkotu rozkurczowego. Wynika z cofania się fali krwi z aorty (przy niewydolności zastawki aortalnej), która uniemożliwia pełne otwarcie przedniego płatka zastawki dwudzielnej.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.