SULFONAMIDY

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


SULFONAMIDY

pochodne amidu kwasu sulfanilowego; działają przez hamowanie wbudowywania kwasu paraaminobenzoesowego, w wyniku czego bakteria nie może zsyntetyzować kwasu tetrahydrofoliowego, niezbędnego do późniejszej syntezy DNA. Komórki ssaków nie wytwarzają kwasu foliowego, dlatego są niewrażliwe na działanie sulfonamidów. S. dzieli się na krótko i długo działające. Działanie przeciwbakteryjne to bakterie Gram dodatnie i niektóre Gram ujemne. Obecnie sulfonamidy są stosunkowo rzadko stosowane, jednak np. w zakażeniach układu moczowego są często lekami pierwszego rzutu. Objawy niepożądane to: alergie, wysypka, gorączka, uszkodzenie nerek, wątroby, zapalenie naczyń.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.