SUDECKA ZESPÓŁ

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


SUDECKA ZESPÓŁ

dystrofia kończyn pourazowa; ostry zanik kości będący wynikiem przebytych urazów i stanów zapalnych. Objawy: obrzęk tkanek, ograniczenie ruchomości w przyległych stawach. Leczenie: kompleksowa fizyko i kinezyterapia.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.