STŁUSZCZENIE

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


STŁUSZCZENIE

zwyrodnienie tłuszczowe polegające na gromadzeniu się cząsteczek tłuszczu w cytoplazmie komórek narządów miąższowych, szczególnie wątroby. Przewlekłe stłuszczenie wątroby jest wynikiem błędnej diety i nadużywania alkoholu, może prowadzić do jej niewydolności i marskości.
Zobacz również, zioła STŁUSZCZENIE:
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.