STILLA CHOROBA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


STILLA CHOROBA

jeden z typów młodzieńczej postaci reumatoidalnego zapalenia stawów tzw. układowe młodzieńcze R.Z.S. Objawy to: gorączka, zapalenie wielu stawów, wysypka, zapalenie błon surowiczych osierdzia, opłucnej, hepatosplenomegalia, powiększenie węzłów chłonnych, niedokrwistość, leukocytoza. Początek choroby jeszcze przed wiekiem szkolnym, dziewczynki chorują 3 razy częściej. Przebieg choroby przewlekły z zaostrzeniami. Rokowanie jest niekorzystne.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.