STARLINGA HIPOTEZA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


STARLINGA HIPOTEZA

hipoteza, w której wielkość i kierunek przesunięć wody wraz z rozpuszczonymi w niej substancjami, za wyjątkiem białek, zależ)' od różnicy pomiędzy 2 ciśnieniami działającymi w przeciwnych kierunkach: ciśnienia filtracyjnego w naczyniach włosowatych i efektywnego ciśnienia onkotycznego. Różnica ta stanowi efektywne ciśnienie filtracyjne i decyduje o objętości płynu przechodzącej przez ścianę naczynia włosowatego. Opisuje krążenie płynu pomiędzy naczyniami włosowatymi i przestrzeniami tkankowymi.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.