SPRZĘŻNA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


SPRZĘŻNA

szerokość górnego otworu miednicy w płaszczyźnie strzałkowej. Pomocna w ocenie szans odbycia porodu drogami naturalnymi. Wyróżnia się sprzężne: prawdziwą, przekątną i zewnętrzną, a pomiarów dokonuje się miednicomierzem. We współczesnym położnictwie pomiary takie i decyzje, co do sposobu rozwiązania porodu na tej podstawie stosowane są rzadko.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.