SPIROMETRIA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


SPIROMETRIA

badanie umożliwiające określenie wielkości objętościowych i przepływowych charakteryzujących układ oddechów)' badanego. Stosuje się dwa typy urządzeń: mierzące objętość powietrza wchodzącego i wychodzącego z układu oddechowego; urządzenia mierzące przepływ powietrza w układzie oddechowym i umożliwiające określanie objętości lub jej zmiany na zasadzie integracji przepływu. Badania spirometryczne sprowadzają się do 3 procedur pomiarowych: rejestracji spirogramu w czasie spokojnego oddychania, co umożliwia zmierzenie pojemności życiowej i jej składowych; rejestracji natężonego wdechu i wydechu; pomiaru maksymalnej wentylacji dowolnej. Badania spirometryczne są bardzo cennym narzędziem w rozpoznawaniu i określaniu typu zaburzeń czynności płuc oraz oceny stopnia ich nasilenia.


Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.