SONOMAMMOGRAFIA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


SONOMAMMOGRAFIA

badanie ultrasonograficzne sutków; obecnie najtańsza, najbardziej dostępna metoda badania sutków. Jest badaniem subiektywnym, którego wartość zależy od doświadczenia badającego, jakości aparatury oraz budowy sutka. Ważną zaletą jest łatwość wykonania celowanych biopsji zmian uwidocznionych w czasie badania. Jest badaniem decydującym w różnicowaniu zmian litych i torbielowatych, cechuje ją mała czułość i swoistość w wykrywaniu zmian klinicznie bezobjawowych. Nowoczesne aparaty USG z głowicą 7-10 MHz z zastosowanej techniki dopplerowskiej z kolorowym odwzorowaniem przepływu umożliwiają ocenę unaczynienia zmian w sutkach.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.