SODOMIA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


SODOMIA

SODOMIA-zaburzenie preferencji seksualnych polegające na uprawianiu praktyki seksualnej ze zwierzętami. Brak człowieka jako partnera seksualnego przy jednoczesnej znacznej pobudliwości seksualnej jest przyczyną uprawianie tej zastępczej praktyki seksualnej.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.