SÓD

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


SÓD

(Na, natńum); metal lekki, ważny pierwiastek dla życia. Główny osmotycznie czynny
kation w przestrzeni pozakomórkowej. Jeśli całkowita zawartość sodu jest obniżona to objętość płynu pozakomórkowego jest zmniejszona. Receptory ciśnieniowe zlokalizowane w przedsionku serca i głównych naczyniach uruchamiają mechanizmy, w wyniku których jest zwiększone zatrzymywanie sodu przez nerki, w razie zbyt wysokiego stężenia sodu receptory znajdujące się w zatokach szyjnych i aparacie przy kłębuszkowym w nerkach powodują, że zwiększa się wydalanie sodu przez nerki. Całkowita zawartość sodu w ustroju zależna jest zatem od podaży w pokarmach (sól kuchenna) i od wydalania z moczem. Głównym mechanizmem regulującym nerkowe wydalanie soli jest oś hormonalna renina-angiotensyna-aldosteron. Z bi-lansem sodu ściśle związany jest bilans wodny organizmu, przewodnienie powoduje hiponatremię, odwodnienie wywołuje hipernatremię.

Zobacz również, zioła SÓD:
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.