SKURCZ DODATKOWY

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


SKURCZ DODATKOWY

skurcz serca pojawiający się przed skurczem prawidłowym. W zależności od miejsca pobudzenia układu przewodzącego serca są skurcze przedsionkowe lub komorowe. Pojedyncze skurcze, poza nieprzyjemnym odczuciem jakby szarpnięcia nie są groźne, liczne skurcze dodatkowe, szczególnie komorowe świadczyć mogą o uszkodzeniu mięśnia sercowego.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.