SKOLIOZA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


SKOLIOZA

boczne skrzywienie kręgosłupa; może mieć charakter idiopatyczny, być wadą wrodzoną lub występować u chorych z porażeniem mózgowym, mielodysplazją, dystrofią mięśniową i innymi schorzeniami (tzw. skolioza nerwowo-mięśniowa). Skolioza wrodzona spowodowana jest nieprawidłowościami rozwoju kręgów: uszkodzenia segmentacji kręgów, zaburzenia ich formowania. U około 20% chorych ze skoliozą wrodzoną występują anomalie układu moczowego, u 10-15% wrodzone wady serca. Leczenie tego typu skolioz na ogół jest operacyjne i polega na usztywnieniu kręgosłupa. Skolioza idiopatyczna dzieli się na S. niemowlęcą, młodzieńczą i dorastających. Skolioza dziecięca występuje częściej u chłopców, w odcinku piersiowym lub piersiowo-lędźwiowym. Większość mija samoistnie, a około 85% nie ulega progresji. Przy skrzywieniu ponad 35° rozpoczyna się leczenie odpowiednimi gorsetami, progresja mimo takiego sposobu postępowania jest wskazaniem do leczenia operacyjnego. W skoliozie młodzieńczej, pojawiającej się między 3 a 10r.ż. przy skrzywieniach do 25° można stosować tylko ćwiczenia, powyżej tych wartości wymagane jest leczenie gorsetami aż do zakończenia wzrostu, jeśli skolioza postępuje pomimo leczenia gorsetem konieczne jest leczenie operacyjne.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.