SINIAK

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


SINIAK

wylew krwi do skóry i tkanki podskórnej najczęściej jako wynik urazu, stłuczenia. Siniaki powstające po minimalnym nawet uderzeniu mogą świadczyć o zaburzeniach krzepnięcia, skazie krwotocznej.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.