SIALOGRAFIA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


SIALOGRAFIA

niestosowane już obecnie kontrastowe badanie radiologiczne ślinianek przyusznych i podżuchwowych. Środek cieniujący wprowadzany był specjalnym cewnikiem do ujścia przewodu ślinianki i w różnych projekcjach wykonywano zdjęcia rtg, by uwidocznić stany patologiczne w śliniankach.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.