SHEEHANA ZESPÓŁ

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


SHEEHANA ZESPÓŁ

poporodowa martwica przedniego płata przysadki mózgowej w następstwie wstrząsu poporodowego doprowadzająca do niewydolności przedniego płata. Czasami przyczyną martwicy mogą być inne svtuacje doprowadzające do wstrząsu np. wstrząs oparzeniowy. Wczesne objawy choroby to: brak poporodowej laktacji, wtórny brak miesiączki. Niewydolność przedniego płata przysadki powoduje typowe objawy wypadania sekrecji poszczególnych hormonów i to w następującej kolejności: najpierw hormon wzrostu (GH), następnie gonadotropiny potem TSH i ACTH. Dla łatwiejszego zapamiętania objawów klinicznych niedoboru poszczególnych hormonów pomocna jest reguła 4xA: niedobór gonadotropin wywołuje brak miesiączki (amenorrhoea), brak wytwarzania mleka w okresie karmienia piersią (agalactia); niedobór TSH - apatię; niedobór ACTH - adynamię; niedobór MSH - alabastrową bladość powłok ciała. Leczenie: substytucyjne - podaż brakujących hormonów.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.