SEGMENT

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


SEGMENT

część organizmu lub narządu oddzielona granicami rzeczywistymi lub umownymi. Budowa segmentarna niektórych narządów poznana jest bardzo dobrze. Segmenty płucne to odrębne, niazależne jednostki, które posiadają własne oskrzele oraz zaopatrywane są przez gałęzie tętnicy płucnej. Procesy chorobowe często ograniczają się do poszczególnych segmentów. Poznanie budowy segmentarnej wątroby umożliwiło wykonywanie skomplikowanych zabiegów resekcyjnych części wątroby w przypadku zmian chorobowych, czy urazów.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.