SCYZORYKOWY OBJAW

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


SCYZORYKOWY OBJAW

występuje w uszkodzeniu układu piramidowego, polega na wzroście napięcia mięśni o typie spastycznym i jest proporcjonalny do szybkości i stopnia rozciągania mięśnia aż do punktu, w którym to napięcie gwałtownie spada. Objaw jest charakterystyczny dla urazu rdzenia kręgowego i stwardnienia rozsianego.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.