SARKOMER

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


SARKOMER

jednostka czynnościowa elementów kurczliwych włókien mięśni szkieletowych miofibryli. Na poziomie ultrastrukturalnym poszczególne włókna mięśni szkieletowych mają poprzeczne prążkowanie, powstałe w wyniku występowania pęczków miofibryli z naprzemiennie ułożonych stref filamentów grubych ciemnych, zbudowanych głównie z miozyny i cienkich jasno zabarwionych, zbudowanych głównie z aktyny. Tzw. linia Z jest ciemnym prążkiem w środku jasnego prążka I. Sarkomer to jednostka zawarta między dwiema liniami Z.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.