RZĘŻENIA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


RZĘŻENIA

rodzaj dodatkowych szmerów oddechowych spowodowanych wydzieliną gromadzącą się w oskrzelach lub jamach. Odróżnia się R. suche powstające na skutek obecności gęstej wydzieliny w oskrzelach (śluz) najczęściej w ostrym i przewlekłym nieżycie oskrzeli oraz w dychawicy oskrzelowej, słyszalne często już z oddali (w zależności od wysokości brzmienia wyróżnia się furczenia i świsty) oraz R. wilgotne powstające wskutek obecności płynnej wydzieliny.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.