RZEPKA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


RZEPKA

spłaszczona, trójkątna kość, włączona w ścięgno mięśnia czworogłowego uda (wchodzi w skład aparatu wyprostnego kolana), położona do przodu od dolnego końca kości udowej. Jej tylna powierzchnia tworzy staw rzepkowoudowy i jest pokryta grubą chrząstką stawową o kształcie dopasowanym do rowka w kości udowej. Więzadło rzepki łączy ją z guzowatością kości piszczelowej. W ruchach zgięcia i prostowania stawu kolanowego porusza się razem z piszczelą.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.