RYNOSPORYDIOZA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


RYNOSPORYDIOZA

choroba zakaźna wywoływana przez pasożytniczego pierwotniaka Rhinosporidium seeberi, w przebiegu której obserwowane jest występowanie dużych, kruchych polipów na śluzówce nosa, oczu, krtani i pochwy, rzadziej na skórze uszu i prącia. Zakażenie następuje podczas pływania w stojących wodach Indii i Cejlonu dotyczy zwykle młodych mężczyzn i chłopców. Zakażenie nie przenosi się z człowieka na człowieka, ani też pomiędzy zwierzętami. Leczenie polega na wycinaniu zmian, lecz mają one tendencję do nawrotów, a patogen może wysiewać się systemowo powodując niejednokrotnie śmiertelną posocznicę.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.