RUCH

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


RUCH

przemieszczanie się obiektu w przestrzeni; jest naturalnym atrybutem świata zwierząt. U człowieka zasadniczym warunkiem wykonania R. jest prawidłowa czynność układu nerwowego, mięśniowego i kostno-stawowego. Nadrzędnym ośrodkiem generowania ruchów dowolnych (zamierzonych, zgodnych z naszą wolą) jest pole ruchowe kory mózgu i podrzędne neurony ruchowe w jądrach ruchowych mostu, rdzenia kręgowego i przedłużonego. Zniszczenie tych ośrodków znosi całkowicie zdolność wykonywania zamierzonych R. Wykonanie płynnych R. czyli koordynacja ruchowa jest uzależniona od współdziałania mięśni, mózgu, móżdżku i obwodowego układu nerwowego w jednym systemie. Jest konieczna każdemu ruchowi naszego ciała. Pierwotną czynnością jest wola akcji (mózgowe ośrodki motywacyjne) i informacja o położeniu. Płat ciemieniowy, położony w górnej części mózgu, to miejsce, gdzie docierają informacje umożliwiające orientację przestrzenną z oczu, uszu, błędnika i proprioceptorów. Te informacje umożliwiają wysyłanie bodźców do mięśni efektorowych. Część mózgu zajmująca się zapoczątkowaniem akcji (obszar przedmotoryczny) ruchowej otrzymuje te informacje wraz do-tyczącymi woli wykonania ruchu. Uruchamiane zostają kolejno poszczególne mięśnie i ich grupy. Przykładowo chęć zjedzenia kanapki wiąże się z jej lokalizacją narządami zmysłów, następnie lokalizacją położenia poszczególnych części kończyny górnej. Poszczególne mięśnie współdziałają zarówno pod względem kolejności skurczów, jak i ich siły (nie zmiażdżyć tylko chwycić). Gdy kanapka trafi do ust zaczynają pracować mięśnie języka i żwaczy oraz zostaje inicjowany odruch połykania. Podczas wykonywania czynności z każdego mięśnia płyną impulsy informacji dotyczące ich aktualnego położenia, napięcia oraz ewentualnego zmęczenia. Zmęczenie mięśni aktywizuje z kolei układ krążenia i oddechowy w celu poprawy ich zaopatrzenia w substraty odżywcze i usunięcia produktów przemiany materii. Koordynacji uczymy się, dlatego z czasem nawet skomplikowane łańcuchy ruchowe wykonujemy niejako automatycznie, szybciej i bardziej płynnie niż początkowo.


Zobacz również, zioła RUCH:
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.