ROZMNAŻANIE

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


ROZMNAŻANIE

rozród; proces biologiczny, w którym z jednego osobnika (R. bezpłciowe) powstają dwa lub więcej organizmów potomnych lub z dwóch gamet wytwarzanych przez dwa osobniki rodzicielskie powstaje jeden lub więcej organizmów potomnych (R. płciowe). R. bezpłciowe jest zwykle pączkowaniem lub rozpadem, będąc zazwyczaj procesem szybkim, a komór-analizowane metodami automatycznymi za pomocą komputerowego programu.
Zobacz również, zioła ROZMNAŻANIE:
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.