ROZMIĘKANIE

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


ROZMIĘKANIE

przechodzenie ze stanu stałego w ciekły; dotyczy głównie martwych tkanek i niektórych wytworów patologicznych np. włóknika pod wpływem enzymów wytwarzanych przez żywe komórki otoczenia oraz napływowe komórki organizmu (granulocyty obojętnochłonne) lub bakterie (R. zakażone).
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.