ROZEDMA PŁUC

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


ROZEDMA PŁUC

choroba, która charakteryzuje się powiększeniem ponad normę przestrzeni powietrznych w strukturach płuc znajdujących się obwodowo od oskrzelików (głównie pęcherzyków płucnych) i przebiega z destrukcją ścianki tych struktur. Pękanie i zanikanie ścian oskrzelików prowadzi do powstania dużych przestrzeni powietrznych w środkowej części zrazika płucnego lub, jak w rozedmie uogólnionej, cały zrazik ulega destrukcji. Tworzą się duże przestrzenie powietrzne, miejscami zlewające się ze sobą (pęcherze rozedmowe).R. jest rozpoznawana jest na podstawie wywiadu lekarskiego (występuje duszność wysiłkowa), badania przedmiotowego (zmiany osłuchowe w płucach) i badania radiologicznego płuc. R. jest jedną ze składowych przewlekłej, obturacyjnej choroby płuc (POCHP; COPD). Istnieje też postać wrodzona R. (pierwotna R.), w której surowica chorego jest pozbawiona inhibitora elastazy - enzymu hydrolizującego włókna elastyczne wokół pęcherzyków płucnych. Dochodzi do rozpadu tych włókien, pęcherzyki płucne łączą się w duże, mało sprężyste workowate przestrzenie, co w efekcie prowadzi do niewydolności oddechowej. Dzieci takie wcześnie giną. Inną przyczyną są infekcje dróg oddechowych, kiedy to enzymy bakteryjne oraz aktywowane makrofagi tkankowe, komórki tuczne i granulocyty (komórki zapalenia) wydzielając enzymy proteolityczne (głównie kolagenozę i elastazę) niszczą tkankę płucną. Pomimo tych danych etiopatogeneza większości postaci R. nie została dokładnie poznana, przyjmuje się, że do zniszczenia płuc dochodzi na skutek działania rożnych czynników w tym genetycznych. Częściej występuje u mężczyzn i w starszych grupach wiekowych, często u palaczy. Typowo w R. klatka piersiowa jest rozszerzona, głównie w wymiarze przednio-tylnym, kręgosłup piersiowy jest nadmiernie wygięty ku tyłowi (kifoza), a żebra są ustawione wdechowo (klatka piersiowa beczkowata). Główną skargą chorych jest duszność, utrudniająca wykonywanie pracy. Część chorych nie kaszle i nie odkrztusza, część ma objawy podobne do przewlekłego zapalenia oskrzeli. Ze względu na znaczną rezerwę czynnościową tkanki płucnej, objawy chorobowe pojawiają się dopiero, gdy ponad 20% jej zostanie zniszczone. Jako, że leczenie jest wyłącznie objawowe, z agresywnym zwalczaniem zakażeń, łagodzeniem kaszlu i rozrzedzaniem wydzieliny oskrzelowej, szczególnej wagi nabiera profilaktyka R. Polega ona na niepaleniu, dbaniu o czyste powietrze, unikaniu zakażeń dróg oddechowych i ich leczeniu oraz unikaniu alergenów.

Zobacz również, zioła ROZEDMA PŁUC:
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.