ROPNIAK OPŁUCNEJ

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


ROPNIAK OPŁUCNEJ

obecność zainfekowanego płynu lub ropy w jamie opłucnej. Rozpoznanie R. ustala się w oparciu o wywiad lekarski, badanie przedmiotowe (opukiwanie i osłuchiwanie klatki piersiowej) i badanie RTG klatki piersiowej wykazujące cechy płynu w jamie opłucnej wraz z objawami zakażenia, często dusznością, bólem w klatce piersiowej i kaszlem. Wykonywana jest zawsze punkcja jamy opłucnej. Przyczyną choroby jest zwykle przejście zakażenia z tkanki płucnej lub oskrzeli np. w rozedmie płuc lub rozstrzeniach oskrzeli oraz zakażenie płynu (krwiaka lub wysięku) znajdującego się w jamie opłucnowej, a także nieleczonej odmy opłucnowej. Leczenie polega na drenowaniu ropy z jamy opłucnowej, wraz z celowaną antybiotykoterapia, niekiedy też konieczne jest wspomaganie oddychania na oddziale intensywnej terapii. R. stanowi zagrożenie życia, a jego wyleczenie,
w przypadku nieskutecznego drenażu wymaga niekiedy otwarcia klatki piersiowej. Pozostawia różnego stopnia kalectwo oddechowe.

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.