REWALIDACJA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


REWALIDACJA

szereg oddziaływań natury pedagogicznej i społecznej mających za cel przywrócenie jednostce niepełnosprawnej możliwości funkcjonowania w społeczeństwie. Zróżnicowany zostaje charakter oddziaływań skierowanych na osoby o niepełnosprawności fizycznej oraz intelektualnej z uwzględnieniem ich wieku. Pewne procesy w strukturach korowych mózgu powstają jako składowa ciągu zdarzeń i oddziaływań środowiskowych jak i wychowawczych oraz emocjonalnych. W sytuacji, gdy minie już wiek, w którym te struktury w mózgu się powinny kształtować ich odtworzenie jest tylko mniej lub bardziej fragmentaryczne.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.