RESTRYKTAZY

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


RESTRYKTAZY

enzymy restrykcyjne; swoście działające endonukleazy, przecinające cząsteczkę DNA w miejscu właściwej dla siebie (swoiście rozpoznawanej) krótkiej sekwencji nukelotydowej. Powszechnie stosowane w biologii molekularnej m.in. w procesie tworzenia re-kombinowanych cząsteczek DNA czy analizie kwasów nukleinowych.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.