RESOCJALIZACJA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


RESOCJALIZACJA

oddziaływania wychowawcze i korekcyjne zmierzające do wpojenia takich norm i zasad życia w społeczeństwie, które umożliwiają nieprzystosowanej jednostce (przestępcom) ponowną do niego adaptację.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.