REPOLARYZACJA BŁONY KOMÓRKOWEJ

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


REPOLARYZACJA BŁONY KOMÓRKOWEJ


zjawisko zachodzące po depolaryzacji błony komórkowej (przejścia potencjału czynnościowego). Sprawia, że wewnętrzna powierzchnia błony komórkowej odzyskuje swój ładunek ujemny na skutek odpowiedniego przemieszczenia jonów sodu i potasu, czyli staje się ponownie spolaryzowana (dzięki odpowiedniemu gradientowi stężeń jonów) i gotowa na kolejne pobudzenie. Warunki spoczynkowe zostają przywrócone, czyli pompa sodowo-potasowa odprowadzi nadmiar sodu na zewnątrz komórki. Jest procesem szczególnie istotnym dla przewodzenia impulsów w komórce nerwowej oraz dla skurczów mięśniowych, zarówno w tkance mięśniowej gładkiej jak i poprzecznie prążkowanej.

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.