RENTA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


RENTA

długoterminowe świadczenie pieniężne realizowane z funduszy ubezpieczeniowych (tworzonych ze składek). Istnieje wiele rodzajów tego rodzaju świadczeń np. emerytura, R. inwalidzka, R. socjalna i R. rodzinna.
Zobacz również, zioła RENTA:
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.