REMISJA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


REMISJA

chwilowe ustąpienie objawów choroby; jest szczególnie często używane w onkologii. Gdy pojęcie to jest używane w języku potocznym oznacza ono poprawę stanu zdrowia pacjentów z chorobą nowotworową. W języku fachowym R. oznacza zmniejszenie się rozmiarów guza i ewentualnie objawów związanych z nowotworem. Wiele terapii przeciwnowotworowych może spowodować R., nie mając jednak wpływu na czas przeżycia.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.