RELAPAROTOMIA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


RELAPAROTOMIA

ponowne otwarcie jamy brzusznej u chorego, w krótkim czasie po poprzedniej. Konieczność ponownej operacji wiąże się zwykle z powikłaniami poprzedniego leczenia. Typowo wykonuje się ją przez otwarcie gojącej się rany z poprzedniej operacji (laparotomii).
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.