REDUNDANCJA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


REDUNDANCJA

nadmiar niewykorzystanej informacji genetycznej w postaci DNA, stanowiącej prawdopodobnie potencjalny margines bezpieczeństwa dla przyszłej ewolucji lub śmietnik niepotrzebnych, odpadowych kombinacji. Tylko kilka procent DNA zawiera informację genetyczną wykorzystywaną do transkrypcji na mRNA (sekwencje kodujące). W przypadku pamięci termin
R. oznacza jej niezawodność wynikającą z potencjalnego nadmiaru zdolności informatycznych kory mózgowej do faktycznych potrzeb.

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.