RAKOWIAK

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


RAKOWIAK

(iac. argentaffinoma, ang. carcinoid), zespół objawów chorobowych spowodowany hormonalnie czynnymi guzami układu endokrynnego lub parakrynnego, wytwarzającego różne aminy i polipeptydy. Zwykle zespół ten charakteryzuje się nieprzyjemnym napadowym zaczerwienieniem skóry, szczególnie głowy i szyi, często wyzwalanym przez emocje, trawienie pokarmów, gorącą wodę lub alkohol. Napadowe zmiany koloru skóry różnią się nasileniem od czerwienie do sinicy. Często najbardziej przykrą dla chorego dolegliwością są skurczowe bóle brzucha z nawrotową biegunką. W niektórych przypadkach występują objawy zespołu złego wchłaniania. U wielu chorych pojawiają się: uszkodzenie serca (głównie prawego), napady dychawicy oskrzelowej, obniżenie libido i impotencja, może rozwinąć się pelagra. Przyczyną choroby jest zwykle złośliwy, hormonalnie czynny guz wydzielający serotoninę. Może występować w ścianie jelita, trzustce, gonadach lub oskrzelach. Bywa, że objawy R. mogą wywołać wysoce złośliwe nowotwory np. rak owsianokomórkowy płuc czy rak rdzeniasty tarczycy. R. ograniczony tylko do jelit może nie dawać objawów chorobowych, gdyż serotonina jest wydzielana do krwi krążenia wrotnego i zostaje unieczynniona przez enzymy wątroby. Dopiero pojawienie się przerzutów R. w wątrobie umożliwia uwalnianie tych substancji przez żyły wątrobowe bezpośrednio do krążenia ogólnego. Rozpoznanie ułatwia wykrycie metabolitu serotoniny w moczu (kwasu 5-hydroksy-indolooctowego). Skuteczne leczenie operacyjne możliwe jest jedynie w R. płuc, w innych przypadkach ma znaczenie jedynie paliatywne. Radioterapia jest nieskuteczna. Zdarza się mimo nie podejmowania leczenia i obecności przerzutów chorzy z R. przeżywają około 15 lat. R., podobnie, jak inne nowotwory, może pojawić się w określonej lokalizacji spontanicznie lub być poprzedzony wystąpieniem zmiany przedzłośliwej. Zmiana przedzłośliwa względna jest taką zmianą morfologiczną lub jednostką chorobową, na podłożu której - statystycznie częściej, niż to wynikałoby z oszacowania prawdopodobieństwa przypadkowego rozwija się nowotwór złośliwy. Do takich zmian zalicza się np. niektóre typy raka żołądka, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, niektóre postacie metaplazji i szereg innych. Zmianą przedzłośliwa bezwzględną jest natomiast stan, w którym nowotwór złośliwy rozwija się prawie zawsze, pod warunkiem dostatecznie długiego czasu jej trwania. Przykładem stanu przedrakowego bezwzględnego jest rodzinna polipowatość mnoga jelita grubego lub rogowacenie białe krtani. Stany przedzłośliwe nie są czynnikami ryzyka powstania raka.


Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.