RADIOTERAPIA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


RADIOTERAPIA

leczenie chorób (głównie nowotworowych) różnego rodzaju promieniowaniem jonizującym. Podobnie, jak chemoterapia bądź chirurgia jest jednym z najważniejszych osiągnięć zachodniej medycyny w leczeniu schorzeń nowotworowych. Napromienianie (naświetlanie) jest metodą bardzo popularną, gdyż nie wymaga żadnego cięcia bądź nacinania ciała pacjenta i powstawania w związku z tym mechanicznych uszkodzeń, mających wpływ na funkcjonowanie jego poszczególnych organów. Jakkolwiek, jednak powoduje ona uszkodzenia żywych komórek organizmu. Powoduje także mutacje komórek, które same w sobie, również mogą być przyczyną rozwoju nowotworów. W patologii człowieka brane są pod uwagę następujące źródła promieniowania: długofalowe promieniowanie (promienie słoneczne) i zawodowe narażenie na promieniowanie (np. w radiologii, górnictwie rud uranowych). Biologiczne skutki napromieniowania zależą nie tylko od dawki promieniowania, ale przecie wszystkim od wielokrotności dawki i stopnia ekspozycji. Ustalenie progu szkodliwości biologicznej w przypadku minimalnych dawek promieniowania jest trudne. Sumaryczna dawka może wywołać zjawiska patologiczne. Bezpośrednie działanie promieni jonizujących na komórkę polega na rozerwaniu wiązań chemicznych w docelowych cząsteczkach. Największe zmiany zachodzą w wodzie, która w komórkach stanowi około 80%. Uwalnianie wodnych rodników powoduje uszkodzenie komórki, jej DNA. Zmiany te mogą mieć różny charakter, są to mutacje lub zaburzenia chromosomowe. W genomie komórki promieniowanie może wywołać ekspresję onkogenów komórkowych. Promieniowanie wykazuje więc cechy karcynogenu i odgrywa bardzo ważną rolę w rozwoje nowotworu. Skutki napromieniowania mogą wystąpić bardzo późno i napromieniowanie płodu może ujawnić się | wielu latach. R. ma jednak o wiele większe di łanie destruktywne na komórki nowotworoy niż na normalne, zdrowe komórki, szczególnie jeśli jej zastosowanie jest odpowiednio dobrnei do najbardziej adekwatnego w danym przyp; ku poziomu energii promieniowania. Dlatego t wśród zachodnich lekarzy jest ona powszechnie stosowana i uważana za bardzo efektywny rod; terapii przeciwnowotworowej. Niszczący wpł\ R. na komórki nowotworowe można podzielić reakcje bezpośrednie i pośrednie. Reakcja b pośrednia występuje wtedy, gdy napromień waniu poddany zostaje bezpośrednio mater genetyczny komórek nowotworowych. Reakcja pośrednia uzyskiwana jest poprzez napromień wanie wody w ciele pacjenta. Absorpcja tak wody przez komórki nowotworowe powodem ich niszczenie i zapobiega ich dalszemu pro< sowi podziału. W żargonie medycznym nap mienianiem radykalnym, określa się leczenia w którym R. stosuje się jako jedyną, samodzieniei metodę leczenia pacjenta. R. paliatywna zaś, taka, która ma na celu łagodzenie bólu, mininlizację objawów oraz przedłużenie życia pacjeta. Czasami źródło promieniotwórcze (lub ukł< źródeł) umieszczeniu się bezpośrednio w guz lub w jego najbliższym sąsiedztwie, jest to b chyterapia. Stosowana jest w leczeniu chore nowotworowych np. płuc, prącia. Zaletą lecnia jest podanie wysokiej dawki promieniowar na obszarze guza z zaoszczędzeniem zdrowych tkanek sąsiadujących. Izotopami znajdującyi zastosowanie są: J125, Ir192. Brachyterapia ob( nie znajduje również zastosowanie w niektórych procedurach operacyjnych w chirurgii naczyń wej i kardiochirurgii - protezy naczyniowe i tz stenty, szeroko stosowane w zwężeniu nacz wieńcowych, poddawane brachyterapii znainie dłużej zachowują swą drożność. Użycie w połączeniu z leczeniem chirurgicznym w runkowane jest zazwyczaj lokalizacją, stopniem rozwoju choroby. R. głównie stosu się w kombinacji z chirurgią i chemoterapią, j samodzielne stosowanie należy raczej do rzadkosci. Celem jej stosowania, jest głównie uzupełnnie oraz zwiększenie efektu oddziaływania innych terapii. Wyróżniamy następujące, niżej podane opcje stosowania R., w zależności od sposobu leczenia i lokalizacji nowotworu: zewnętrzne napromieniowywanie ciała, napromieniowywanie poprzez urządzenia wkładane do wnętrza ciała, napromieniowywanie guzów nowotworowych, poprzez bezpośredni kontakt źródła promieniowania z komórkami nowotworowymi.

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.