RADIKULOPATIA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


RADIKULOPATIA

zespół objawów chorobowych będących następstwem zwyrodnienia krążka międzykręgowego lub struktur kostnych kręgosłupa z uciskiem na nerwy rdzeniowe. Uciskowi z różnego stopnia uszkodzeniem nerwu towarzyszy reakcja zapalna. Dominującym objawem jest ból neuropatyczny z towarzyszącymi zaburzeniami czucia lub osłabieniem siły mięśniowej w zaopatrywanym przez dany korzeń rejonie ciała. Jest on generowany jest w ogniskach uszkodzenia nerwu rdzeniowego i występuje samoistnie lub napadowo. Ból taki zwany jest też korzeniowym (w kończynach górnych - rwą szyjną, w dolnych - rwą lędźwiową). Większość osób opisuje go jako ostry lub palący ból promieniujący wzdłuż kończyny. Może, ale nie musi rozpoczynać się w obrębie kręgosłupa. Ból kończyny wywołany uciskiem korzeni nerwów rdzeniowych zależy od poziomu anatomicznego uszkodzenia i jest często nasilany przez kichanie, kaszel i określone pozycje ciała. Rozpoznanie opiera się na badaniu neurologicznym oraz odpowiednich badaniach obrazowych głównie radiogramach. W leczeniu obok leków przeciwbólowych stosuje się zabiegi fizjoterapeutyczne, a w przypadkach bardzo poważnych, opornych nawet leczenie operacyjne.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.