PYLICA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


PYLICA

choroba wywołana przez nieorganiczne (mineralne) pyły powodujące zmiany zapalne i zwłóknienia płuc. W prostej R węglowej pył węglowy jest rozprzestrzeniony w całych płucach, co prowadzi do powstania plamek węglowych wokół oskrzelików i łagodnych rozstrzeni (rozedma pyłowa). Rzadko dochodzi do rozwoju zwłóknień. W niepowikłanych przypadkach nie ma objawów ze strony układu oddechowego. Sprawność układu oddechowego upośledza dopiero włóknienie lub zmiany wywołane jednoczesnym paleniem papierosów. Ciężką odmianą pylicy jest azbestoza - rozlana pylica płuc wywoująca ich zwłóknienie spowodowana azbestem czyli włóknistymi, mineralnymi krzemianami o różnym składzie chemicznym, stosowanymijako materia) do produkcji wyrobów ogniotrwałych i termoizolacyjnych, a także (ze względu na dużą kwasoodporność) w przemyśle chemicznym. Azbestoza rozwija się w wyniku długotrwałego wdychania włókien azbestu podczas jego wydobywania i przerabiania. Włókna te po dostaniu się do dróg oddechowych oprócz azbestozy wywołać mogą nowotwory: międzybłoniaka opłucnej i raka odoskrzelowego płuc. Zagrożenie jest proporcjonalne do czasu ekspozycji. Włókna odkładając się w miąższu płuc powodują ich włóknienie, co powoduje zwiększenie sztywności, zmniejszenie objętości (pojemności) i ograniczenia w przenoszeniu gazów (tlen, dwutlenek węgla) pomiędzy krwią, a powietrzem pęcherzyków płucnych. Chorzy skarżą się na stopniowo narastające uczucie duszności wysiłkowej (spadek wydolności wysiłkowej). Kaszel, odkrztuszanie i świszczący oddech są rzadkie. W miarę postępu włóknienia pogłębia się niewydolność oddechowa z niedotlenieniem krwi. Rozpoznanie ustala się na podstawie stwierdzenia narażenia na azbest oraz zdjęć radiologicznych klatki piersiowej (nieregularne, rozlane zacienienia głównie w dolnych partiach płuc), a także spirometrii. Brak jest specyficznego leczenia. Ze względu na zagrożenie azbestoza, zastosowanie azbestu zostało znacznie ograniczone. Inną postacią pylicy o ciężkim przebiegu jest krzemica (pylica krzemowa). Jest najstarszą ze znanych chorób zawodowych, wywołaną przez wdychanie pyłu zwierającego kryształy wolnej krzemionki (kwarcu). Charakteryzuje się nieznacznym guzowatym zwłóknieniem płuc, a w bardziej zaawansowanym stanie zwłóknieniami tworzącymi konglomeraty i niewydolnością oddechową. Krzemionka (dwutlenek krzemu) wdychają osoby pracujące w przemyśle wydobywczym (ołowiu, węgla, miedzi, srebra i złota), w hutach, wytwórniach ceramicznych oraz przy obróbce piaskowca i granitu. Zwykle do wystąpienia objawów chorobowych konieczny jest kontakt przez 20-30 lat, jednakże przy wyjątkowo silnej ekspozycji na pyły (budowa tuneli, wytwarzanie substancji ściernych) rozwój choroby może wystąpić już po kilku latach. Objawami są: skrócenie oddechu, kaszel z wykrztuszaniem plwociny. Dochodzi do nadciśnienia w krążeniu płucnym prowadzącego do przeciążenia i niewydolności prawej komory serca (zespół płuc-no-sercowy). Nie jest znane skuteczne leczenie stąd szczególna wartość odpowiedniej profilaktyki. Rodzajem pylicy występujący u osób pracujących przy obróbce trzciny cukrowej jest bagasoza (bagassosis). Zmiany płucne polegają na włóknieniu narządu i stopniowym spadku wydolności układu oddechowego. Przyczyną zmian są prawdopodobnie grzyby pleśniowe rozwijające się na trzcinie cukrowej i wywołujące reakcję immunologiczną w układzie oddechowym człowieka.

Zobacz również, zioła PYLICA:
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.