PSYCHOGRAM

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


PSYCHOGRAM

profil psychologiczny; wykres przedstawiający zespół wyników uzyskanych w badaniu testowym, odnoszących się do różnych cech badanego (np. tendencji do dominacji, konformizmu). Powstaje poprzez połączenie linią łamaną punktów w układzie współrzędnych oznaczających wynik uzyskany w zakresie danej cechy.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.