PRZYKURCZ

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


PRZYKURCZ

wadliwe ustawienie kończyny, albo jej odcinka wskutek trwałego ograniczenia zakresu ruchów w jednym lub wielu stawach. Określany jest na podstawie kierunku deformacji np. zgięciowy, wyprostny, przywiedzeniowy itd. Przykurcz Dupuytrena - bezbolesne przykurczenie palców ręki, zwykle obustronne, na skutek włóknistego przerostu i zgrubienia rozcięgnadłoniowego (silna błona włóknista rozciągająca się pod skórą powierzchni dłoniowej ręki). Przyczyna jest nieznana, choć pewne znaczenie przypisuje się powtarzającym się mikrourazom dłoni (drwale, kowalel, częściej występuje u alkoholików, osób z cukrzycą, gruźlicą, chorobami wątroby i przewlekłą padaczką. Znacznie częstszy u mężczyzn. Najwcześniej zostaje zajęty palec I V, potem V i kolejno III i II. Początkowo w rozciągnie dłoniowym pojawia się mały, niebolesny guzek, który często rozwija się w podłużne, powrózkowate pasmo. Przyrasta ono do skóry, która staje się nieprzesuwalna. Stopniowo rozwija się przykurcz odpowiedniego palca (niemożliwe staje się jego wyprostowanie). Leczenie jest operacyjne i polega na wycięciu rozcięgna dłoniowego, a w zaawansowanych deformacjach palców konieczna może być ich amputacja. Przykurcz Volk-manna schorzenie występujące najczęściej u dzieci pomiędzy 4 a 8r.ż., którego bezpośrednią przyczyną jest postępujące zwyrodnienie mięśni i nerwów na skutek niedokrwienia kończyny górnej. Do niedokrwienia najczęściej prowadzi ucisk tętnicy łokciowej pomiędzy fałdem rozcięgna mięśnia dwugłowego ramienia, a bliższym odłamem kości ramiennej (w złamaniu przezkłykciowym lub nadkłykciowym kości ramiennej). Przyczyną niedokrwienia może być również stłuczenie okolicy łokcia, rozległy krwiak podpowięziowy ucisk opaski Esmarcha, długotrwały uciskający opatrunek gipsowy, wielokrotne nastawianie złamań. Nieodwracalne zmiany w mięśniach ob-serwuje się po 4-12 godzinach niedokrwienia, w nerwach po 2-6. W rozwiniętym przykurczu dochodzi do charakterystycznego ustawienia kończyny górnej z przykurczem wyprostnym w stawach śródręczno-paliczkowych i w zgięciu w stawach międzypaliczkowych (ręka szponowata). Istotna jest świadomość zagrożeń (głównie ze strony lekarzy) i odpowiednia profilaktyka wczesne nastawianie złamania, zwichnięcia, prawidłowe unieruchomienie, odbarczenie chirurgiczne tętnicy. W późnych okresach stosuje się aparatowanie i operacje rekonstrukcyjne, lecz zawsze pozostaje poważne kalectwo i defekt kosmetyczny.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.