PRZESĄCZANIE KŁĘBUSZKOWE

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


PRZESĄCZANIE KŁĘBUSZKOWE

(CFR - ang. glomerular filtration ratę); suma wydajności po-rzesączania wszystkich pojedynczych nefronów nerki. RK. u mężczyzn wynosi ok. 125 ml/min tj. 180 l/dobę. RK. oznacza się za pomocą klirensu. Przesącz ktębuszkowy jest płynem przesączającym się z naczyń ktębuszka nerki do kanalików nefronu. Ma on skład odbiałczanego osocza (błona filtracyjna zatrzymuje białka). Stężenie substancji nieposiadających ładunku elektrycznego (np. glukozy lub mocznika) jest jednakowe dla przesączu i osocza. Stężenie anionów jest w przesączu większe, a kationów nieco mniejsze, co wynika z unieruchomionych po stronie osocza anionów białkowych. Podczas przepływu przez nefron skład R ulega dużym zmianom prowadząc do przekształcenia w mocz.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.