PROTRUZJA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


PROTRUZJA

deformacja polegająca na wpukleniu się jednego elementu anatomicznego w obręb innego. Może dotyczyć struktur naturalnych np. R panewki biodra do miednicy (zapadanie się panewki do miednicy z przemieszczeniem ku górze kończyny dolnej, co powoduje jej względne skrócenie) lub implantów np. endoprotezy.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.