PROTEOLIZA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


PROTEOLIZA

enzymatyczny rozkład białek na peptydy i aminokwasy, katalizowany przez enzymy (proteazy). R zachodzi przykładowo w przewodzie pokarmowym spełniając ważną rolę w procesie trawienia białek i ich przyswajania przez organizm w postaci pojedynczych aminokwasów. R wewnątrzkomórkowa zachodzi pod wpływem enzymów (katepsyn); jest ważnym czynnikiem utrzymującym dynamiczny stan równowagi pomiędzy białkami komórkowymi. R jest także podstawą wielu procesów patologicznych, przebiegając z udziałem enzymów bakteyjnych lub leukocytarnych.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.