PROMOCJA ZDROWIA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


PROMOCJA ZDROWIA

działalność popularyzująca tzw. zdrowy tryb życia. Prowadzona przez profesjonalistów medycznych, fizjologów, rehabilitantów, żywieniowców wśród osób najczęściej niezwiązanych ze sferą ochrony zdrowia. Działalność edukacyjna obejmuje profilaktykę chorób, nawyki żywieniowe, wpływ aktywności fizycznej na różne aspekty zdrowia, problemy higieny itp. Celem jest wychowanie świadomego i zdrowszego społeczeństwa, a tym samym zmniejszenie absencji chorobowej w pracy czy szkołach oraz zmniejszenie wydatków państwa na opiekę zdrowotną. Jest procesem umożliwiającym ludziom zwiększenie kontroli nad własnym zdrowiem, jego poprawę i utrzymanie. Pierwsza Międzynarodowa Konferencja Promocji Zdrowia odbyła się w 1986 roku w Ottawie. Podczas niej określono działania promocyjne w sferze zdrowia, takie jak: budowanie prozdrowotnej polityki społecznej, tworzenia środowisk sprzyjających zdrowiu, wzmacnianie działań zbiorowych, rozwijanie umiejętności indywidualnych, reorientacja służby zdrowia.

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.