PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE

określenie różnego rodzaju promieniowania (a, B, y, X), które wchłaniane jest przez organizm, kumuluje się i często może wywoływać niekorzystne reakcje biologiczne. Wrażliwość i reakcje na promieniowanie jest indywidualna: najczęściej pojawiają się takie objawy ogólne jak: apatia, uczucie zmęczenia, brak łaknienia. W zależności od rodzaju promieniowania mogą występować oparzenia skóry, niedokrwistość, czasami jako reakcja późna uszkodzenie gonad.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.