PROJEKCJA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


PROJEKCJA

PROJEKCJA-termin psychologiczny określający zjawisko polegające na przypisywaniu własnych motywów, emocji i postaw innym ludziom. Jest też mechanizmem obronnym, poprzez przypisywanie innym ludziom własnych nie akceptowanych cech jednostka broni się przed ich uświadomieniem, a tym samym negatywnymi emocjami, takimi jak poczucie winy i wstyd.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.