PROFUNDOPLASTYKA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


PROFUNDOPLASTYKA

plastyka tętnią' głębokiej uda, zabieg operacyjny stosowany u chorych z poważnym (krytycznym) niedokrwieniem kończyny dolnej (bóle spoczynkowe, owrzodzenia tętnicze). Polega na oczyszczeniu początkowego odcinka tętnicy ze złogów miażdżycowych.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.