PRÓBA BIOLOGICZNA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


PRÓBA BIOLOGICZNA

metoda badawcza polegająca na analizie reakcji organizmów żywych na określoną badaną substancję, czynnik środowiskowy lub inny bodziec np. stres. Rzadko wykorzystuje się do takich badań ludzi; przykładem takiego badania jest próba uczuleniowa (próba alergiczna), w której bada się reakcję skórną na niewielką ilość alergenu, przed podaniem go w większej ilości (np. próba przed podaniem penicyliny) lub ocena reakcji ochotników na leki, promieniowanie jonizujące itd. Najczęściej wykorzystuje się w tym celu zwierzęta laboratoryjne np. myszy, szczury, świnki morskie, rzadziej psy i małpy. Przeniesienie wyników badań na ludzi nie jest sprawą prostą, gdyż reakcja na wiele substancji i czynników środowiskowych jest nie tylko gatunkowo specyficzna, ale także zależna od osobniczej wrażliwości.

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.