PRION

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


PRION

czynnik zakaźny podobny budową do białka (prawdopodobnie składa się wyłącznie z glikoproteiny), nie posiadający jakiegokolwiek materiału genetycznego. Wywołuje choroby
Creutzfeldta-Jacoba i scrapie (zapalne encefalopatię gąbczaste). Za badania nad prionami i sformułowanie rewolucyjnej teorii, że białka miałyby mieć charakter infekcyjny, profesor Stanley Prusiner otrzymał w 1997 roku Nagrodę Nobla. Na obecnym etapie badań niemożliwe jest jeszcze ostateczne stwierdzenie, czy działają tu takie same, czy inne priony. Wielką zagadką biologii jest sposób powstawania nowych prionów; proces replikacji (podwajania) cząsteczek białek nie jest biologii znany i trudno go sobie wyobrazić. Pewne dane wskazują, że białko będące prionem jest przekształconą formą białka komórkowego, a nowe priony powstają w wyniku oddziaływania prionów już istniejących na zdrowe cząsteczki białka w komórkach docelowych; pod wpływem R białka te miałyby przybierać postać nowych R Jest bardzo odporny na inaktywację ciepłem, formaliną, promieniowaniem ultrafioletowym i promieniowaniem X.

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.